Aktuálně
Sem vložte podnadpis

Anglickým parkem anglicky

Oprášit znalosti angličtiny musely průvodkyně a lektorka edukačních programů ve středu 6. 4. 2016. Na odpoledne se do Krásného Dvora totiž ohlásila návštěva 27 studentů zemědělství a ekologie krajiny z Dánská a ze Slovinska spolu s jejich pedagogy. Studenti v České republice pobívali v rámci výměnného pobytu a pedagogové, kteří pro ně zajišťovali program, si vyžádali speciální program pro celou skupinu na zámku a především v přilehlém parku.

Jak se poprat s různorodou skupinkou anglicky mluvících teenagerů? Jak představit park v celé jeho kráse a pestrosti a jak to stihnout ve velmi krátkém časovém horizontu? Nakonec zvítězil nápad na GPS rallye, vlastně "buzola" rallye parkem. Pro 7 skupin studentů byly připraveny různorodé trasy parkem tak, aby každý ze studentů viděl z parku pokud možno vše a když už ne vše, tak alespoň co nejvíce. Přitom bylo nutné dbát na to, aby se trasy příliš nekryly a každá skupinka měla dost prostoru na daném stanovišti pomocí souřadnic nalézt indicii, pomocí které se studenti seznamovali s jednotlivými stavbami v parku a zároveň se stavbami, které mohly sloužit jako inspirace Janu Rudolfu Černínovi pro stavbu unikátní neogotické rozhledny v krásnodvorském parku. Každá skupinka měla 9 stanovišť, všechny skupinky se pak měly sejít u obelisku, kde studenty čekal poslední z úkolů před tím, než se měli již všichni společně i s lektorem vydat ke Gotickému Templu. Tím úkolem bylo podle obrázků staveb, jež inspirovaly hraběte Jana Rudolfa zkusit navrhnout vlastní koncept krásnodvorské rozhledny. Vlastní návrh pak měli studenti porovnat s realitou.

"Buzola" rallye se nakonec zúčastnily jen 2 skupinky slovinských studentů, dánští účastníci programu zvolili méně náročnou prohlídku blízkého okolí zámku. Díky tomu Slovinci dostali na svou parkovou misi pouhou hodinku oproti původně plánovaným třem hodinám, a tak se poklidná procházka parkem s buzolou proměnila ve sprint mezi parkovými stavbami. Studenti byli nicméně stateční, práci s buzolou zvládli na jedničku, a tak se vše i přes časový pres podařilo proběhnout. Dokoncei ke Gotickému templu jsme doběhli, jen ona napínavá fáze s návrhem vlastní stavby musela jít stranou.

I tak si studenti z parku odnesli nevšední zážitek - jarní kvetoucí bučiny a krásné slunečné počasím udělali své. Všichni běžci se shodli na tom, že svým rozsahem a atmosférou je krásnodvorský park opravdu jedinečný.

Zdenka Lněníčková (lektorka edukačních programů)