Aktuálně
Sem vložte podnadpis

Jak se rodí hlava

Pro vytvoření sochařských doplňků chybějících částí sochy polního maršála Karla I. Filipa Schwarzenberga jsem měla k dispozici jen fotodokumentaci pořízenou z depozitáře ze zámku Orlík, kde se nachází modeletto k pomníku Karla I. Filipa Schwarzenberga. Toto modeletto bylo jediným východiskem a vodítkem pro vytvoření podoby polního maršála, gesta pravé ruky s maršálskou holí a levé ruky svírající meč.

Vzhledem k nelehkému zadání, zhotovit sochařské doplňky hlavy a rukou na místě, jsem zvolila dost neobvyklý způsob, vymodelování doplňků ve štukovém materiálu, který se svým charakterem a způsobem zpracování nejvíce přiblížuje kamennému tvarosloví. Musela jsem zohlednit i to, že tyto doplňky pak budou sloužit jako modely pro konečné zhotovení kopií v kameni. Výhodou práce ve štukového materiálu je ta, že model je po zaschnutí a vytvrzení pevný a může se s ním dobře manipulovat. Spoje mezi sochou a doplňky jsem odseparovala tak, aby doplňky byly odnímatelné. To mi umožnilo doplňky odvážet do sochařského ateliéru, kde jsem se mohla zaměřit na podobu polního maršála a detaily rukou a následně pak přiložením doplňků na sochu v templu si ověřit správnost modelačního procesu.

V současné době jsou již sochařské doplňky hotové a předány kamenosochaři Hynku Shejbalovi. Podle štukových modelů bude vytvářet v hořickém kameni kamenné kopie metodou tečkování. Jedná se o prastarou metodu známou již ve starém Řecku pro zhotovování věrných kopií přenášením bodů zvolených na modelu pomocí tečkovacího přístroje do bloku kamene. Je to velmi náročná a pomalá činnost s důrazem na přesnost, kdy kameník ubírá kamenný materiál a socha se postupně vynořuje z bloku kamene.

Nina Jindřichová

Akademická sochařka Nina Jindřichová je hlavní realizátorkou restaurování polního maršála Karla I. Filipa Schwarzenberga od Josefa Maxe, která je umístěna v novogotickém templu.