Park všemi smysly
Sem vložte podnadpis

Jak voní veselo? Jakou barvu má vítr? Co vidí stonožka? Jak se hladí stromy? Co maluje příroda? Jak zpívá vodopád? Kdo se schoval do rákosí? A kde se vzal panický strach? Odpovědi na všechny tyto záludné otázky děti najdou v zámeckém parku v Krásném Dvoře. 
Program je zaměřen na smyslové poznávání parku, zachycení nálad jeho jednotlivých částí, vyjádření vlastních pocitů prostřednictvím hudby, výtvarného zpracování a dramatizace. Děti se přirozeně seznamují s podobou přírodního krajinářského parku, ve spojení s budovou zámku si uvědomují historický kontext. Výstupem je vytvoření mandaly nebo jednoduché grafiky jako reflexe prožitků.

Cílová skupina: 

žáci mateřských škol, žáci 1. a 2. tř. základních škol

Vzdělávací oblast:

Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho společnost, Dítě a svět, Dítě a společnost, Člověk a svět, Umění a kultura 

Počet dětí:

ideálně 25 dětí, max. 40 dětí 

Doba trvání:

3 hodiny

Trasa a její délka:

Zámek Krásný Dvůr - Podzámecká louka - rozcestí U tří lip -  Pamětní deska - Panův templ a zpět (celkem 3 km)

Cena programu:

70 Kč/žáka