Parkem klasicky i romanticky
Sem vložte podnadpis

Jak se žilo vznešeným lidem na přelomu 18. a 19. století? Proč pečlivě zakládali rozsáhlé parky, které přitom měli připomínat volnou přírodu? Z jakého důvodu se v parku skrývají podivné stavby? Kdo a proč napodoboval antiku a středověk? K čemu sloužila stavba v nejvyšším bodě parku? 

Kromě odpovědí na tyto otázky se studenti během putování krajinářským parkem dozví základní informace o utváření moderní společnosti, naučí se vnímat architektonické prvky klasicismu a prostřednictvím hudby či dramatizace se vžijí do role návštěvníka parku před dvěma sty lety a spolutvůrce jeho atmosféry. V závěru našeho setkání se studenti seznámí s unikátní stavbou novogotického templu a zahrají si na klasicistní architekty. Program vhodně doplňuje výuku dějepisu na základní škole. Umožňuje nenásilně vstřebat principy klasicistního a romantického stylu přímo na místě dění. 

Cílová skupina:

žáci 2. st. základních škol

Vzdělávací oblast:

Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Umění a kultura

Počet dětí:

ideálně 25 dětí, max. 40 dětí

Doba trvání:

5 hodin

Trasa a její délka:

Zámek Krásný Dvůr - Podzámecká louka - rozcestí U tří lip - Pamětní deska - Panův templ - Gloriet - Obelisk - Čínský pavilon - Novogotický templ (celkem 5 km)

Cena programu:

90 Kč/žáka