Po stopách hraběte Rudolfa
Sem vložte podnadpis

Dobrý den, Guten Tag, Good morning, Bonjour ... jsem hrabě Jan Rudolf Černín a dovoluji si Vás pozvat na své panství Krásný Dvůr. Vydejte se společně se mnou objevit tajuplný svět jednoho z nejstarších a nejlépe dochovaných krajinářských parků v ČR. Vžijte se do role mladých architektů, seznamte se s formou a ideemi krajinářského parku, pronikněte do tajů klasicismu 18. století. Pátrejte po detailech a vytvořte z nich nakonec celek v podobě návrhu vlastního parku. 
Program je zaměřen na systematické poznávání krajinářského parku, jeho podob a možností. Účastníky provede hravou formou částí parku, v níž se seznámí s jeho základními přírodními a stavebními složkami. Prostřednictvím hudby, výtvarného zpracování a dramatizace mají děti prostor pro vyjádření vlastních pocitů (důraz je kladen na osobní prožitek) a uvědomění si duchovních přesahů a kontinuity lidských aktivit. Na základě reflexe získaných poznatků a prožitků je výstupem programu vytvoření vlastního návrhu krajinářského parku.

Cílová skupina:

žáci 1. st. základních škol

Vzdělávací oblast:

Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Umění a kultura 

Počet dětí:

ideálně 25 dětí, max. 40 dětí

Doba trvání:

4 hodiny

Trasa a její délka:

Zámek Krásný Dvůr - Podzámecká louka - rozcestí U tří lip - Pamětní deska - Panův templ - Čínský pavilon - Novogotický templ (celkem 4 km)

Cena programu:

90 Kč/žáka