Aktuálně
Sem vložte podnadpis

Polní maršál ztratil hlavu

Krásný Dvůr, 4. 3. 2016 

TISKOVÁ ZPRÁVA

V rámci projektu Obnova novogotického templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře se dočká obnovy nejen samotná stavba, ale i uvnitř stojící socha polního maršála Karla Filipa Schwarzenberga, vítěze nad Napoleonem v bitvě u Lipska roku 1813.

Při necitlivých vojenských cvičeních v polovině minulého století ztratila socha polního maršála nejen hlavu, ale i části horních končetin. O pískovcové hlavě Karla Filipa Schwarzenberga se ještě v 90. letech dvacátého století tradovalo, že se nachází v soukromém držení kdesi na Žatecku. Jedná se však o nepotvrzenou spekulaci.

Cílem restaurování sochy výše zmíněného zakladatele orlické větve rodu Schwarzenbergů je navrácení její původní podoby. Přípravné důkladné studium archivních materiálů přineslo několik zajímavých zjištění. Jedním z nich je objev modelu sochy na zámku Orlík. Ten bude také základním zdrojem pro její obnovu.

Celkové stavební práce na obnově novogotického templu budou ukončeny nejpozději v dubnu 2016.

Miroslav Vachek (administrátor projektu)

O stavbě

Novogotický templ byl postaven v nejvyšším bodě zámeckého parku v Krásném Dvoře a je unikátní v několika ohledech, což vyjadřuje i nejvyšší stupeň jeho památkové ochrany. Jde o výjimečnou stavbu zahradní architektury, kterou v roce 1792 navrhoval sám majitel místního panství Jan Rudolf Černín. Zároveň je krásnodvorský templ naší první novogotickou stavbou a také první romantickou vyhlídkovou věží v České republice.

O projektu

Projekt Obnova novogotického templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře byl podpořen grantem z Fondů EHP 2009-2014 ve výši 13 073 781 Kč. Celkové náklady projektu jsou stanoveny na 16 342 227 Kč. Projekt byl zahájen 1. 1. 2015 a bude ukončen 30. 4. 2016.

Kontaktní osoby

Mgr. Michaela Hofmanová, kastelánka státního zámku Krásný Dvůr, tel. 724 323 427, hofmanova.michaela@npu.cz
Ing. Tomáš Petr, manažer projektu, tel. 606 666 427 - petr.tomas@npu.cz
Bc. Miroslav Vachek, administrátor projektu, tel. 725 660 092, vachek.miroslav@npu.cz
Petr Liebscher, pracovník vztahů k veřejnosti zámek Krásný Dvůr, tel. 773 761 148, liebscher.petr@npu.cz

Tisková zpráva *.pdf