Aktuálně
Sem vložte podnadpis

První novogotická stavba v Čechách se zakuklila

Krásný Dvůr, 19. 8. 2015 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Zřejmě první novogotická stavba na území Čech, novogotický templ v nejvyšším bodě zámeckého parku v Krásném Dvoře, se zakuklil do změti lešenářských trubek. Tak v červenci 2015 odstartovala po náročném výběrovém řízení jeho památková obnova, kterou bude po stavební stránce zajišťovat firma AVERS, s. r. o.

Současně s tím se z rukou akademických sochařů Niny Jindřichové a Jana Vícha po více jak 50 letech dočká hlavy i uvnitř templu stojící socha polního maršála Karla Filipa Schwarzenberga, vítěze nad Napoleonem v bitvě u Lipska roku 1813. Toto dílo Josefa Maxe bylo do interiéru novogotického templu umístěno až v roce 1847, tedy přibližně po 50 letech od vzniku této pozoruhodné stavby unikátního zámeckého krajinářského parku v Krásném Dvoře.

Ačkoliv obnově novogotického templu byla věnována pečlivá příprava, přesto realizace obnovy přinesla některá překvapení. Jedním z nich je objevení původní cihlové podlahy, která byla zřejmě překryta dlažbou při úpravách v souvislosti s umístěním sochy polního maršála v roce 1847.

První návštěvníky by měl novogotický templ v obnoveném hávu přivítat již v následující turistické sezóně. V opravené památce se budou pořádat edukační programy pro žáky a studenty a bude zde zpřístupněna stálá výstava o krajinářských parcích a zahradní architektuře, koncerty a jiné kulturní akce.

Miroslav Vachek (administrátor projektu)

Tisková zpráva ve formátu *.pdf

Základní informace o projektu
Název projektu: Obnova novogotického templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře
Program: Finanční mechanismus EHP 2009-2014, CZ06 - Kulturní dědictví a současné umění.
Programová oblast: PA 16 - Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví.
Registrační číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-045-2014.
Přidělený grant: 13 073 781 Kč.
Celkové náklady projektu: 16 342 227 Kč.
Datum realizace projektu: 1. 12. 2014 - 30. 4. 2016

Kontaktní osoby
Mgr. Michaela Hofmanová, kastelánka státního zámku Krásný Dvůr, tel. 724 323 427, hofmanova.michaela@npu.cz
Ing. Tomáš Petr, manažer projektu, tel. 606 666 427, petr.tomas@npu.cz
Bc. Miroslav Vachek, administrátor projektu, tel. 725 660 092, vachek.miroslav@npu.cz