Romantická krajina dle J. R. Černína
Sem vložte podnadpis

Píše se rok 1788. Bývalá bažantnice v těsném sousedství zámku Krásný Dvůr se postupně mění v rozsáhlý park utvářený podle anglického vzoru, nového žhavého módního trendu. Řízením prací je pověřen Rudolf Födisch, vrchní zahradník hraběte Jana Rudolfa Černína. Právě spolu odcestovali do Anglie poznat nové trendy v tvorbě krajinářských parků, aby mohli zdokonalit svůj projekt. Práce na parku ale nemohou ustat. Je nutné toho ještě mnoho zajistit, připravit ... Děti Rudolfa Födische se musejí činit. Samy to ale nezvládnou, je třeba jim pomoci ...
Studenti se během edukačního programu seznámí s osobností a dobou Jana Rudolfa Černína, s historií a managementem krásnodvorského panství v době J. R. Č. i se základními principy tvorby barokních zahrad a krajinářkých parků. V průběhu programu se samostatnou odbornou prací a literární rešerší seznámí s biologickými, geografickými i hydrologickými podmínkami v krajinářském parku, blíže se seznámí s architektonickým, historickým i uměleckým pozadím vzniku parku. Výstupem programu je publikace o krajinářském parku v Krásném Dvoře vytvořená samotnými studenty.

Cílová skupina:

žáci středních škol gymnaziálního typu

Vzdělávací oblast:

Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Vzdělávací obor: 

Dějepis, Občanský a společenskovědní základ, Geografie, Biologie

Průřezová témata: 

Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova  

Počet studentů:

ideálně 25 studentů, max. 40 studentů

Doba trvání:

5 hodin

Trasa a její délka:

Zámek Krásný Dvůr - Podzámecká louka - rozcestí U tří lip - Pamětní deska - Panův templ - Gloriet - Obelisk - Čínský pavilon - Novogotický templ (celkem 6 km)

Cena programu:

90 Kč/studenta