Aktuálně
Sem vložte podnadpis

Rozmarýnky v Krásném Dvoře podruhé

Pro velký úspěch z předchozího týdne se do krásnodvorského parku vypravila další skupinka Rozmarýnek - dětí z 2. třídy ZŠ Rozmarýnová Most. I tentokrát počasí návštěvě parku přálo, a tak si děti poznávání parku náramně užily. Stejně jako předchozí skupinka i ony navštívily černínskou obrazárnu. Tentokrát v ní však nenašly jen obrazy panů z Krásného Dvora, ale samy děti do galerie přispěly vytvořením obrazů krásnodvorského parku, tzv. vedut. Na Podzámecké louce tak vznikla výstava krajinářských obrazů. Od té jsme opět vyrazili k Mariánskému dubu, abychom zjistili, kolik staletí už stojí na svém místě a co vše pamatuje. Od dubu k Pamětní desce se opět rozběhly slepé stonožky, které se terénem musely prohmatat, eventuelně pročichat. Přesun od pamětní desky k Panovu templu si děti zpestřily pátráním po detailech z obrázků a u Panova templu se pak opět rozezněl orchestr muzikantů a rozehrálo divadlo mladých herců při ztvárnění milostného příběhu Pana a Syrinx za zvuků krásnodvorského vodopádu a hřímajícího Dia. Prostě další fajn den v parku.

Zdenka Lněníčková (lektorka eduprogramů)

Více fotografií zde.