Umění bez řemesla není
Sem vložte podnadpis

Plány, finance, vlastní invence - to vše vložil hrabě Jan Rudolf Černín z Chudenic do tvorby unikátního krajinářského parku v Krásném Dvoře. Leč k čemu by byly všechny plány, kdyby se nenašly šikovné ruce, které sen převedou v realitu. Když v Krásném Dvoře vznikal park, práci v okolí našlo nejen mnoho tesařů, zedníků, dřevorubců a dalších řemeslníků, ale i řemeslníci - specialisté se speciálními dovednostmi pro vytvoření unikátních staveb a krajinářských kompozic - štukatéři, umělečtí řezbáři a truhláři, arboristé. A když pak do zámku přijeli první vznešení návštěvníci, na řadu přišli i gastronomičtí umělci ...
Studenti oborů zedník, tesař, truhlář, dřevorubec a kuchař - číšník se v průbehu jednodenního semináře s odborníkem seznámí se speciálními řemesly, která jsou nadstavbou oborů, jež studují. Trochu teorie a hodně praktických ukázek přímo při správě parku pomůže klientům výchovných ústavů seznámit se nejen s parkem samotným a s principy tvorby krajinářských parků, ale i se samotnými speciálními řemesly, která jsou nutná k údržbě památkových objektů.

Cílová skupina:

klienti výchovných ústavů Pšov, Buškovice a Žlutice

Vzdělávací oblast:

Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Umění a kultura

Počet klientů:

ideálně 5 klientů, max. 15 klientů

Doba trvání:

celodenní program

Trasa a její délka:

Trasa a délka programu se odvozuje od zaměření na dílčí řemeslo (štukatér, arborista, umělecký truhlář, gastronomie). Obvykle se odehrává v těsné blízkosti zámku, neboť program je zaměřen na praktické seznámení s řemeslem. Délka trasy nepřesáhne 6 km.

Cena programu:

70 Kč/žáka