Obnova novogotického templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře
Národní památkový ústav - Státní zámek Krásný Dvůr

Novogotický templ je jednou z několika staveb zahradní architektury nacházejících se v krajinářském parku, který je součástí areálu státního zámku Krásný Dvůr. Ten je od roku 2001 vyhlášen národní kulturní památkou. 

Novogotický templ je unikátní stavbou zahradní architektury v celorepublikovém kontextu - jde o první novogotickou stavbu na území České republiky a pravděpodobně také o jednu z prvních rozhleden na našem území. Stavba byla navržena v roce 1792 samotným hrabětem Janem Rudolfem Černínem, tehdejším majitelem panství a zakladatelem anglického parku, její realizace započala v roce 1793, přesné datum dokončení neznáme. 

Projekt na obnovu novogotického templu se zaměřuje na citlivou památkovou obnovu objektu s maximálním ohledem na původní materiály a dochované prvky. Po dokončení obnovy bude v interiéru novogotického templu veřejnosti zpřístupněna expozice o historii krajinářských parků a fenoménu staveb drobné zahradní architektury. Kromu prohlídky interiéru a zpřístupnění vyhlídky bude objekt sloužit k pořádání koncertů a dalších společenských událostí. Součástí projektu je příprava vzdělávacích programů a aktivit pro skupiny návštěvníků z řad dětí a mládeže, od předškoláků až po studenty středních škol, se zvláštním modulem pro klienty sociálních zařízení.

Práce na obnově byly zahájeny  25. 11. 2014, pro veřejnost bude templ otevřen 27. května 2017.